Preskočit na obsah
IPKZ » Banner Baterie SR, s.r.o. » Výroba batérií Banner Batterien

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Banner Baterie SR, s.r.o.
 • IČO: 35833688
 • Ulica a číslo: Kostolné Kračany 149
 • Mesto /Obec: Kostolné Kračany
 • PSČ: 93003
 • Okres:Dunajská Streda
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba batérií Banner Batterien
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.5. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: dočasne pozastavená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: