Preskočit na obsah
IPKZ » SLUŽBA, mestský podnik Stropkov » Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: SLUŽBA, mestský podnik Stropkov
 • IČO: 31305784
 • Ulica a číslo: Hviezdoslavova 17/26
 • Mesto /Obec: Stropkov
 • PSČ: 09101
 • Okres:Stropkov
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky:

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: