Preskočit na obsah
IPKZ » Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce » Farma ošípaných Veľké Ripňany

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce
 • IČO: 205150
 • Ulica a číslo: č.31
 • Mesto /Obec: Horné Obdokovce
 • PSČ: 95608
 • Okres:Topoľčany
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma ošípaných Veľké Ripňany
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 24. 11. 2009
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 14. 12. 2015
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 25. 02. 2016,
 • Dátum kontroly: 19. 08. 2016
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: