IPKZ » PIGAGRO, s.r.o. » Pigagro s.r.o., farma Tekovská Breznica

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: PIGAGRO, s.r.o.
 • IČO: 36046272
 • Ulica a číslo: Ipeľský Sokolec 360
 • Mesto /Obec: Ipeľský Sokolec
 • PSČ: 93575
 • Okres:Levice
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Pigagro s.r.o., farma Tekovská Breznica
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: