Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
IPKZ » Technické služby Senica, a.s. » Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica II. etapa

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Technické služby Senica, a.s.
 • IČO: 36228443
 • Ulica a číslo: Železničná 465
 • Mesto /Obec: Senica
 • PSČ: 90501
 • Okres:Senica
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica II. etapa
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: