Preskočit na obsah
IPKZ » Poľnoservis, a.s. » Výroba rastlinného oleja

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Poľnoservis, a.s.
 • IČO: 35703156
 • Ulica a číslo: Trnavská cesta
 • Mesto /Obec: Leopoldov
 • PSČ: 92041
 • Okres:Hlohovec
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba rastlinného oleja
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.1. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 6. 4. bod b) 2.
 • Stav prevádzky:

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: