Preskočit na obsah
IPKZ » NOVOKER, a.s. » Výroba keramických obkladových materiálov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: NOVOKER, a.s.
 • IČO: 35934611
 • Ulica a číslo: Zvolenská cesta 2740
 • Mesto /Obec: Lučenec
 • PSČ: 98401
 • Okres:Lučenec
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba keramických obkladových materiálov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 3.5.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená
  Žiadosť o integrované povolenie Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  1022-9560/2015/Ško/470410106/ZR 20.04. 2015
  Žiadosť o integrované povolenie Zmeny integrovaného povolenia Dátum právoplatnosti
  Žiadosť o IP 07.09. 2009
  17.06. 2010

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 24. 06. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: