Preskočit na obsah
IPKZ » Technické služby mesta Tvrdošín » Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, 2. kazeta

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Technické služby mesta Tvrdošín
 • IČO: 490628
 • Ulica a číslo: Pod Velingom 263
 • Mesto /Obec: Tvrdošín
 • PSČ: 02744
 • Okres:Tvrdošín
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, 2. kazeta
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: