Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
IPKZ » Skládka Cerová s.r.o. » Skládka odpadov Cerová - II. etapa

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Skládka Cerová s.r.o.
 • IČO: 48315630
 • Ulica a číslo: Cerová - Lieskové 481
 • Mesto /Obec: Senica
 • PSČ: 90633
 • Okres:Senica
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka odpadov Cerová - II. etapa
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke
  Žiadosť o integrované povolenie Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  Žiadosť o IP IP 02.05. 2022

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: