Preskočit na obsah
IPKZ » Istrochem Reality, a.s. » Skládka odpadov Budmerice - oddelená časť

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Istrochem Reality, a.s.
 • IČO: 35797525
 • Ulica a číslo: Nobelova č. 34
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Nové Mesto
 • PSČ: 83605
 • Okres:Bratislava III
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka odpadov Budmerice - oddelená časť
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 24. 11. 2021
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: