Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
IPKZ » NUTRICON s.r.o. » Zariadenie na výrobu hnojív, Horné saliby

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: NUTRICON s.r.o.
 • IČO: 46067841
 • Ulica a číslo: Kúpeľná 596/2
 • Mesto /Obec: Veľké Dvorníky
 • PSČ: 92901
 • Okres:Dunajská Streda
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Zariadenie na výrobu hnojív, Horné saliby
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.3.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: