Preskočit na obsah
IPKZ » Handtmann Slovakia, s.r.o. » Handtmann Slovakia, s.r.o.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Handtmann Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 35964626
 • Ulica a číslo: Traťová 9
 • Mesto /Obec: Košice - MČ Krásna
 • PSČ: 04018
 • Okres:Košice IV
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Handtmann Slovakia, s.r.o.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.5. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: