Preskočit na obsah
IPKZ » J.R.G. s.r.o. » Linka pre povrchovú úpravu rámu podvozku a brzdových dielcov podvozku

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: J.R.G. s.r.o.
 • IČO: 43838651
 • Ulica a číslo: kpt. Nálepku 2561/47
 • Mesto /Obec: Trebišov
 • PSČ: 07501
 • Okres:Trebišov
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Linka pre povrchovú úpravu rámu podvozku a brzdových dielcov podvozku
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 7.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: