IPKZ » VEPOS - SKALICA s.r.o. » Mokrý Háj - Integrované zariadenie pre nakladanie s odpadmi - 3. kazeta

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: VEPOS - SKALICA s.r.o.
 • IČO: 34121633
 • Ulica a číslo: Rybničná 1
 • Mesto /Obec: Skalica
 • PSČ: 90901
 • Okres:Skalica
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Mokrý Háj - Integrované zariadenie pre nakladanie s odpadmi - 3. kazeta
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: