Preskočit na obsah
IPKZ » AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka » Výroba kŕmnych zmesí

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka
 • IČO: 47790342
 • Ulica a číslo: Nobelova 34
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Nové Mesto
 • PSČ: 83102
 • Okres:Bratislava III
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba kŕmnych zmesí
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 4. bod b) 3.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 15. 10. 2021
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: