IPKZ » MIKROCHEM spol. s.r.o. » Výroba špeciálnych čistých chemikálií, Výroba liekov a Výroba farmaceutických surovín, intermediátov a liečiv (API)

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: MIKROCHEM spol. s.r.o.
 • IČO: 604496
 • Ulica a číslo: Za dráhou 33
 • Mesto /Obec: Pezinok
 • PSČ: 90201
 • Okres:Pezinok
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba špeciálnych čistých chemikálií, Výroba liekov a Výroba farmaceutických surovín, intermediátov a liečiv (API)
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.5.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 15. 06. 2018
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: