Preskočit na obsah
IPKZ » AGROSTAAR KB spol. s r.o. » Hydinárska farma Kráľov Brod

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: AGROSTAAR KB spol. s r.o.
 • IČO: 36229156
 • Ulica a číslo: Kráľov Brod 2
 • Mesto /Obec: Kráľov Brod
 • PSČ: 92541
 • Okres:Galanta
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Hydinárska farma Kráľov Brod
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke
  Žiadosť o integrované povolenie Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  Žiadosť o IP 3439-35719/2020/Jur/371780109 19.11. 2020
  Žiadosť o integrované povolenie Zmeny integrovaného povolenia Dátum právoplatnosti

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 11. 07. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 26. 02. 2019

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: