Preskočit na obsah
IPKZ » NOURUS - MÄSO s.r.o. » Bitúnok pre ošípané

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: NOURUS - MÄSO s.r.o.
 • IČO: 47335718
 • Ulica a číslo: 1532
 • Mesto /Obec: Tešedíkovo
 • PSČ: 92582
 • Okres:Šaľa
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Bitúnok pre ošípané
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 4. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky:

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 23. 07. 2018
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 10. 04. 2019

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: