Preskočit na obsah
IPKZ » CANPACK Slovakia s.r.o. » Lakovanie a potlač plechu

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: CANPACK Slovakia s.r.o.
 • IČO: 31714960
 • Ulica a číslo: Podnikateľská 14
 • Mesto /Obec: Košice - MČ Barca
 • PSČ: 04017
 • Okres:Košice IV
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Lakovanie a potlač plechu
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 7.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 15. 02. 2023
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: