Preskočit na obsah
IPKZ » Mondi SCP, a.s. » Papierenský stroj č. 19 - výroba obalového kartónu

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Mondi SCP, a.s.
 • IČO: 31637051
 • Ulica a číslo: Tatranská cesta 3
 • Mesto /Obec: Ružomberok
 • PSČ: 03417
 • Okres:Ružomberok
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Papierenský stroj č. 19 - výroba obalového kartónu
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 1. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 5.3. bod a) 2.
 • Stav prevádzky: rozostavaná stavba

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: