Preskočit na obsah
IPKZ » U. S. Steel Košice, s.r.o. » Ferroenergy s.r.o. prevádzka Výroba tepla - spol. Ferroenergy s.r.o. od 01.01.2023 zlúčenie so spoločnosťou U.S. Steel Košice, s.r.o.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • IČO: 36199222
 • Ulica a číslo: Vstupný areál U.S.Steel
 • Mesto /Obec: Košice - MČ Šaca
 • PSČ: 04454
 • Okres:Košice II
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Ferroenergy s.r.o. prevádzka Výroba tepla - spol. Ferroenergy s.r.o. od 01.01.2023 zlúčenie so spoločnosťou U.S. Steel Košice, s.r.o.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 13. 08. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: