Preskočit na obsah
IPKZ » PRODCEN, s.r.o. » Prevádzka žiarového zinkovania II.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: PRODCEN, s.r.o.
 • IČO: 36714640
 • Ulica a číslo: Predmier 458
 • Mesto /Obec: Predmier
 • PSČ: 01351
 • Okres:Bytča
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Prevádzka žiarového zinkovania II.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.3. bod c)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 2.6.
 • Stav prevádzky: rozostavaná stavba

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: