IPKZ » TUBEX Slovakia, s.r.o. » Výroba hliníkových túb

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: TUBEX Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 36634280
 • Ulica a číslo: Partizánska 87
 • Mesto /Obec: Žarnovica
 • PSČ: 96681
 • Okres:Žarnovica
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba hliníkových túb
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 7.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: