Preskočit na obsah
IPKZ » ELZIN, spol. s r. o. » Povrchová úprava kovov Prešov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: ELZIN, spol. s r. o.
 • IČO: 36445151
 • Ulica a číslo: Solivarská 1/B
 • Mesto /Obec: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Okres:Prešov
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Povrchová úprava kovov Prešov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: