Preskočit na obsah
IPKZ » CHEMOLAK a.s. » Stará varňa živíc

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: CHEMOLAK a.s.
 • IČO: 31411851
 • Ulica a číslo: Továrenská 7
 • Mesto /Obec: Smolenice
 • PSČ: 91904
 • Okres:Trnava
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Stará varňa živíc
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.1. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 29. 10. 2015
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: