Preskočit na obsah
IPKZ » TEKRO Nitra, s.r.o. » Farma ošípaných Lipová

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: TEKRO Nitra, s.r.o.
 • IČO: 36555436
 • Ulica a číslo: Párovské Háje
 • Mesto /Obec: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Okres:Nitra
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma ošípaných Lipová
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: -
 • Stav prevádzky: v prevádzke
  Žiadosť o integrované povolenie Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  Žiadosť o IP 2726-36467/2019/Kap/371770117 28.10. 2019
  Žiadosť o integrované povolenie Zmeny integrovaného povolenia Dátum právoplatnosti

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 15. 12. 2017
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 28. 05. 2018

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: