Preskočit na obsah
IPKZ » ENVIRAL, a.s. » Výroba bioetanolu z celulózovej biomasy -2G

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: ENVIRAL, a.s.
 • IČO: 36259233
 • Ulica a číslo: Trnavská cesta
 • Mesto /Obec: Leopoldov
 • PSČ: 92041
 • Okres:Hlohovec
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba bioetanolu z celulózovej biomasy -2G
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 4.1. bod b)
 • Stav prevádzky: rozostavaná stavba

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: