IPKZ » SKC foundry s. r. o. » Výroba polotovarov pre automobilový priemysel

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: SKC foundry s. r. o.
 • IČO: 46123474
 • Ulica a číslo: Továrenská 7
 • Mesto /Obec: Štúrovo
 • PSČ: 94303
 • Okres:Nové Zámky
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba polotovarov pre automobilový priemysel
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: