Preskočit na obsah
IPKZ » TANAX, a.s. » Energetika - Energoblok

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: TANAX, a.s.
 • IČO: 36302678
 • Ulica a číslo: Partizánska 73
 • Mesto /Obec: Bánovce nad Bebravou
 • PSČ: 95711
 • Okres:Bánovce nad Bebravou
 • Kraj:Trenčiansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Energetika - Energoblok
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená
  Žiadosť o integrované povolenie Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  3656/OIPK/831/05-Mz/370620105 25.07. 2005
  Žiadosť o integrované povolenie Zmeny integrovaného povolenia Dátum právoplatnosti

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 25. 09. 2009
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 08. 03. 2010
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 05. 02. 2015
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: