Preskočit na obsah
IPKZ » Vojka Farm s.r.o. » Hydinárska farma Róbert Gazdag

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Vojka Farm s.r.o.
 • IČO: 51805952
 • Ulica a číslo: Hlavná 366/22
 • Mesto /Obec: Malý Horeš
 • PSČ: 07652
 • Okres:Trebišov
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Hydinárska farma Róbert Gazdag
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky:

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: