IPKZ » Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. » Lakovňa

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
 • IČO: 48302392
 • Ulica a číslo: Vysoká 2/B
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Staré Mesto
 • PSČ: 81106
 • Okres:Bratislava I
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Lakovňa
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 6. 7.
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: