Preskočit na obsah
IPKZ » Boge Elastmetall Slovakia, a.s. » Nanášanie adhezív BOGE Trnava

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
 • IČO: 36235164
 • Ulica a číslo: Strojárenská 2
 • Mesto /Obec: Trnava
 • PSČ: 91702
 • Okres:Trnava
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Nanášanie adhezív BOGE Trnava
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 7.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: