Preskočit na obsah
IPKZ » TK Agro s.r.o. » Farma ošípaných Kamenica nad Cirochou - Stará bačoveň

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: TK Agro s.r.o.
 • IČO: 51418649
 • Ulica a číslo: Ipeľský Sokolec 360
 • Mesto /Obec: Ipeľský Sokolec
 • PSČ: 93575
 • Okres:Levice
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma ošípaných Kamenica nad Cirochou - Stará bačoveň
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 02. 09. 2020
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 17. 02. 2021, Pokuta právoplatná dňa 26. 03. 2021
 • Dátum kontroly: 30. 10. 2021
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 06. 05. 2022,

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: