Preskočit na obsah
IPKZ » TK Agro s.r.o. » PAVEX s.r.o.,Topoľovka - hospodársky dvor

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: TK Agro s.r.o.
 • IČO: 51418649
 • Ulica a číslo: Sliezka 9
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Nové Mesto
 • PSČ: 83103
 • Okres:Bratislava III
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: PAVEX s.r.o.,Topoľovka - hospodársky dvor
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 11. 09. 2015
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 29. 11. 2016
 • Dátum kontroly: 02. 09. 2020
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 27. 05. 2021, Pokuta právoplatná dňa 26. 03. 2021
 • Dátum kontroly: 30. 10. 2021
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu


  § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 06. 05. 2022,

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: