Preskočit na obsah
IPKZ » AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o. » Dekontaminačná plocha na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Záhorce

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o.
 • IČO: 36038440
 • Ulica a číslo: Krtíšska 296
 • Mesto /Obec: Želovce
 • PSČ: 99106
 • Okres:Veľký Krtíš
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Dekontaminačná plocha na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Záhorce
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.1. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 02. 07. 2020
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: