Preskočit na obsah
IPKZ » EUROPUR, s.r.o. » EUROPUR Nové Mesto nad Váhom

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: EUROPUR, s.r.o.
 • IČO: 36305383
 • Ulica a číslo: Novonosická 503/5
 • Mesto /Obec: Púchov
 • PSČ: 62001
 • Okres:Púchov
 • Kraj:Trenčiansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: EUROPUR Nové Mesto nad Váhom
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 4.1. bod h)
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 28. 12. 2020
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: