IPKZ » COMAX - TT, a.s. » ČOV COMAX - TT

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: COMAX - TT, a.s.
 • IČO: 36238147
 • Ulica a číslo: Coburgova 84
 • Mesto /Obec: Trnava
 • PSČ: 91748
 • Okres:Trnava
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: ČOV COMAX - TT
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6.11.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 12. 05. 2016
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: