Preskočit na obsah
IPKZ » Chemko, a. s. Slovakia » Výroba etanolu 2G

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Chemko, a. s. Slovakia
 • IČO: 36210625
 • Ulica a číslo: Pribinova 25
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Staré Mesto
 • PSČ: 81109
 • Okres:Bratislava I
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba etanolu 2G
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.1. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky:

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: