Preskočit na obsah
IPKZ » Technické sklo, a.s. » Technické sklo a.s.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Technické sklo, a.s.
 • IČO: 12670
 • Ulica a číslo: Agátová 22
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Dúbravka
 • PSČ: 84403
 • Okres:Bratislava IV
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Technické sklo a.s.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 3.3.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 03. 08. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: