Preskočit na obsah
IPKZ » Róbert Gazdag - SHR » Hydinárska farma Svätuše

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Róbert Gazdag - SHR
 • IČO: 30689228
 • Ulica a číslo: Hlavná 366
 • Mesto /Obec: Malý Horeš
 • PSČ: 07652
 • Okres:Trebišov
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Hydinárska farma Svätuše
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 24. 07. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 07. 06. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 21. 10. 2019

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: