Preskočit na obsah
IPKZ » CPP Zemplín, s.r.o. » Energetické zhodnotenie biomasy vysokoúčinnou kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: CPP Zemplín, s.r.o.
 • IČO: 36605867
 • Ulica a číslo: Priemyselná 720
 • Mesto /Obec: Strážske
 • PSČ: 07222
 • Okres:Michalovce
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Energetické zhodnotenie biomasy vysokoúčinnou kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky:

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: