Preskočit na obsah
IPKZ » Phoenix Services Slovensko s.r.o. » Linka na triedenie oceliarenskej trosky

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Phoenix Services Slovensko s.r.o.
 • IČO: 47916664
 • Ulica a číslo: Vstupný areál U. S. Steel
 • Mesto /Obec: Košice - MČ Šaca
 • PSČ: 04454
 • Okres:Košice II
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Linka na triedenie oceliarenskej trosky
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.3. bod b) 3.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 26. 02. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 17. 07. 2019
 • Dátum kontroly: 13. 06. 2019
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: