Preskočit na obsah
IPKZ » MACH TRADE, spol. s r. o. » Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: MACH TRADE, spol. s r. o.
 • IČO: 31347011
 • Ulica a číslo: Niklová ul.
 • Mesto /Obec: Sereď
 • PSČ: 92601
 • Okres:Galanta
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.1. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 5.1. bod g)
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 09. 11. 2021
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: