Preskočit na obsah
IPKZ » Železiarne Podbrezová a.s. » Valcovňa rúr a Ťaháreň rúr- moriace linky a fosfatizačné linky

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Železiarne Podbrezová a.s.
 • IČO: 31562141
 • Ulica a číslo: Kolkáreň 35
 • Mesto /Obec: Podbrezová
 • PSČ: 97681
 • Okres:Brezno
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Valcovňa rúr a Ťaháreň rúr- moriace linky a fosfatizačné linky
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.3. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 2.6.
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 23. 04. 2014
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 01. 08. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 10. 12. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 28. 05. 2020
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 29. 09. 2022
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: