Preskočit na obsah
IPKZ » Železiarne Podbrezová a.s. » Oceliareň Železiarne Podbrezová a. s.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Železiarne Podbrezová a.s.
 • IČO: 31562141
 • Ulica a číslo: Kolkáreň 35
 • Mesto /Obec: Podbrezová
 • PSČ: 97681
 • Okres:Brezno
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Oceliareň Železiarne Podbrezová a. s.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.2.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 28. 02. 0201
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 18. 01. 2013
 • Typ kontroly: Hĺbková
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 27. 02. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 12. 10. 2020
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 16. 08. 2022
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: