IPKZ » TEZAS, spol. s r.o. » Skládka Ploštiny

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: TEZAS, spol. s r.o.
 • IČO: 36011185
 • Ulica a číslo: Garážova č. 1
 • Mesto /Obec: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Okres:Prievidza
 • Kraj:Trenčiansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka Ploštiny
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: rozostavaná stavba

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 24. 08. 2011
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. b - opatrenia na nápravu
  § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 12. 11. 2012
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 08. 07. 2013
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt

  § 35 ods. 3 – obmedzenie, alebo zastavenie pre nevykonanie opatrení
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 10. 06. 2014
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 07. 01. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: