Preskočit na obsah
IPKZ » SLZ CHÉMIA, a.s. » Výroba esterov kyseliny octovej

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: SLZ CHÉMIA, a.s.
 • IČO: 36023973
 • Ulica a číslo: Hlavná 133
 • Mesto /Obec: Hnúšťa
 • PSČ: 98111
 • Okres:Rimavská Sobota
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba esterov kyseliny octovej
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.1. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 03. 11. 2011
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. b - opatrenia na nápravu
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: