Preskočit na obsah
IPKZ » KLF-ENERGETIKA, a.s. » Neutralizačná stanica KLF-ENERGETIKA, a.s.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: KLF-ENERGETIKA, a.s.
 • IČO: 36400246
 • Ulica a číslo: Kukučínova 2346
 • Mesto /Obec: Kysucké Nové Mesto
 • PSČ: 02411
 • Okres:Kysucké Nové Mesto
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Neutralizačná stanica KLF-ENERGETIKA, a.s.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.1. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 17. 12. 2014
 • Typ kontroly: Hĺbková
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 24. 06. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 23. 04. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: