Preskočit na obsah
IPKZ » Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi » Farma ošípaných Riečka

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi
 • IČO: 201855
 • Ulica a číslo: Kráľ
 • Mesto /Obec: Kráľ
 • PSČ: 98045
 • Okres:Rimavská Sobota
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma ošípaných Riečka
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená
  Žiadosť o integrované povolenie Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  326/40/2004/OIPK/Pe 02.09. 2004

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: