IPKZ » PTCHEM Sulfurex, s.r.o. » Sulfurex

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: PTCHEM Sulfurex, s.r.o.
 • IČO: 50223411
 • Ulica a číslo: Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová
 • Mesto /Obec: Nemecká
 • PSČ: 97697
 • Okres:Brezno
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Sulfurex
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.1. bod k)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: obnovená činnosť

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 13. 12. 2007
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 19. 10. 2012
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 16. 12. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 29. 06. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: